ESHOP
+420 412 513 820
Jsme ryze českou firmou s tradicí od roku 2010 s dlouholetými zkušenostmi v oblasti návrhů a dodávky rekuperací, tepelných čerpadel, klimatizací.

NZÚ - dotace

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - POŘIĎTE SI PASIVNÍ DŮM S DOTACÍ

30. dubna 2015 - Půl milionu se hodí při stavění vždycky. Obzvlášť když na oplátku musíte "jen" postavit kvalitně udělaný a promyšlený dům - tedy pasivní dům. Navíc můžete získat 35.000,- Kč na Blowerdoor test a zpracování dokumentů.

Základní fakta o dotaci

- 300.000,- Kč nebo 450.000,- Kč při splnění přísnějších podmínek
- 35.000,- Kč na Blowerdoor test a zpracování odborného posudku
- pro novostavby RD s energeticky vztažnou plochou max. 350 m2
- s instalovaným systémem nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Program Nová zelená úsporám asi není nutné složitě představovat. I v roce 2015 bude možné od poloviny května do 31. října 2015 (nebo vyčerpání dotace) žádat o příspěvek na rekonstrukci domu, instalaci nového zdroje vytápění nebo právě stavbu nového rodinného domu. V tomto článku se zastavíme u poslední možnosti, kterou najdete pod písmenem B dotačního programu.

V rámci něj můžete získat 300 nebo 450 tisíc na stavbu energeticky úsporného domu, jestliže tento objekt splní následující technické parametry:

Parametry pro získání dotace

 Označení
[Jednotky]
Podpora B1Podpora B2
Výše dotace[Kč]300.000450.000
Měrná roční potřeba tepla na vytápěníEA
[kWh/(m2.rok)]
≤ 20≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energieEpN, A
[kWh/(m2.rok)]
≤ 90≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hraniciU
[W/(m2.K)]
≤ Upas,20≤ Upas,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovyUem
[W/(m2.K)]
≤ 0,22≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavbyn50
[1/h]
≤ 0,6≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním obdobíθai, max
[°C]
≤ θai, max, N≤ θai, max, N
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ANOANO


Základní pravidla pro získání podpory

 1. Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu.
 2. Žadatel musí prokázat technické vlastnosti použitých tepelně izolačních materiálů, výplní otvorů a technických zařízení budovy. Pro materiály a výrobky uvedené v Seznamu výrobků a technologií tyto dokumenty dokládat nemusí.
 3. Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
 4. V případě, instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
 5. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu je 75 %.
 6. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
 7. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy, a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci METODICKÉ POKYNY.
 8. Na rodinný dům podpořený z této oblasti podpory nelze čerpat dotaci z oblastí podpory A a C.

Důležité je, že žádat můžete o podporu na výstavbu domu i zpětně, pro způsobilost výdajů je rozhodující datum 1. ledna 2014.
Maximální výše dotace je 50 %, což by v případě novostavby rodinného domku nemělo být omezující, nicméně počítejte s tím, že do způsobilých výdajů se ale počítají pouze náklady na stavbu (nikoli například na pořízení pozemku atp.). Speciální podmínky platí pro obyvatele Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kteří mohou dostat o 10 % více (385.000,- Kč a 550.000,- Kč).


Důležité odkazy a dokumenty

www.novazelenausporam.cz - hlavní stránky programu

Závazné pokyny (pdf)

- telefonická linka 800 260 500

JAK ZAČÍT?

 1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují posudek
 2. Získejte svolení stavebního úřadu
 3. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů
 4. Podejte elektronicky žádost na www.novazelenausporam.cz
 5. Do 5 dnů doložte na krajských pracovištích SFŽP povinné přílohy

Další postup najdete zde. Nepropásněte tuhle skvělou příležitost!

Informace z portálu www.pasivnidomy.cz

Vytvořil: 2021 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS